Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

4 DE ÆLDSTE TOGE

stamforvandte nogle endog søge i Amerika^); til disse kom

efterhånden flere galliske kolonier, og landet udmærkede

sig ved en tidlig kultur-). Men endnu længe for Romerne

erobrede Britannien kom der, så fortælles der, også en

koloni, kaldet Thuata de Danaan, fra den nordlige del af

Germanien og nedsatte sig i den nordlige del af Irland;

disse Danannæ siges at have talt Germanisk'''). Vi vil

ingenlunde påstå, at der i dette folks navn ligger folke-

navnet Daner, så at de kom fra de sydvestlige dele af Dan-

mark, hvilke de gamle vel kunde regne til Germanien, thi

intet er uvissere, end hvad der grunder sig på en sådan,

såre ofte ganske tilfældig lighed. Heller ikke tor \i af-

gore, om det irske her forekommende ord ihuat også har

haft betydningen af folk og land^), i hvilket fald det er

samme ord som det oldnordiske /y'od, der ikke blot i al-

mindehghed betyder land, folk, men også forekommer som

egennavn for adskillige landstrækninger og folkeslag, som

pjodi, Frakland, pjod, Thy, Svipjod, de Svenskes land og

folk. Sagnet er os kun mærkeligt, fordi det peger hen-

imod Norden. Hvis der fandt et ældgammelt slægtskab sted

imellem beboerne af Norrejylland og de brittiske øers be-

boere, og kymriske folk boede paa begge steder, så kan

•) se Rasks Samlede afhandl. 1 d. s. 165-167. — -) Thorkelins

Bevis at de Irske ved Ostmaiinernes ankomst fortjene en udmærket

rang blandt de oplyste folk i Europa på de tider, i Vidensk. selsk.

skr. ny saml. 4 d. — ^) O'Flaherty, Ogygia, s. 1 2 o. fl. st FirboU

dicuHlur brUannice et Danannæ (jermanice locuti, SSt. S. 10. O'Halloran,

History of Irel. t. 1. s. 11-12. Arndt, Ueber urspr. u. verwandsch. der

europ spr. s. 235-236. — •*; Man finder Tuath-Dee forklaret ved

populus ad Deam Jluvium insidens (Ogygia, s. 12). Det af Arndt anførte

Thuala, landmann, så vel som Thuatach, herre, synes også at vise hen

til samme betvdning.

1-2

More magazines by this user
Similar magazines