Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

112 DE DANSKES TOGK TIL VENDEN

12-13

kom de vendiske fyrster i nojere berorelse, endog i slægt-

skabsforbindelse med de danske konger*).

Nysnævnte Ratibors død gav imidlertid anledning til

det store vendiske indfald i selve Danmark. Da Magnus

den gode, i folge det med Hardeknud sluttede forlig, med

sit fedrenerige Norge tillige forbandt Danmark, besluttede

han til dettes beskyttelse mod Vender, Kurer og andre

Østervegsmænd, at indsætte en hovding; han gjorde da,

uagtet Einar Thambeskælvers advarsel, Svend Ulfsen eller

Estridsen til jarl over Danmark, men måtte snart sande

Einars ord og selv begive sig til Danmark for at beholde

riget under sit herredomme. Han drog med en hær og

flåde til Danmark (1043) og foretog det forhen nævnte

tog, ved hvilket Jomsborg blev indtaget og brændt. På

tilbagevejen holdt han ved Re eller Rygen et soslag med

adskillige vikingeskibe og besluttede nu at tilbringe vint-

eren i Danmark. På denne tid, måske ved én af de nys-

nævnte lejligheder, var den vendiske fyrste Ratibor falden

i en kamp mod de Danske. Han efterlod sig otte sonner,

der besluttede at hævne hans dod. De rustede sig og sam-

lede en utallig hær af Vender. Magnus fik underretning

derom, samlede ligeledes sin magt og fik hjælp af sin

svoger, den saxiske hertug Ordulf (hos Snorre Otto af Bruns-

vig). De Norske ytrede vel nogen misfornojelse, fordi de

skulde udose deres blod for de trolose Danske; men kongen

forestillede dem, at det var hans pligt at beskytte dem,

der håbede på hans bistand og hjælp. Venderne trængte

frem lige til Ribe, og hvor de kom fi'em, hærgede de,

brændte og skændte og nedhu^o- alt. Kong Magnus dros:

') Helmold. lib. 1, cap. 19.

More magazines by this user
Similar magazines