Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

15-16

FOR VALDEMAR DEN FØRSTES TID. 1 1 5

resten til krigerne. Stedet, hvor dette slag stod, angives

af Thjodolf skald at have været sonder ved Hedeby og dog

ved Skodborgå; af Adam fra Bremen: at have været slet-

terne ved Hedeby; men fortællingen om selve slaget, Ven-

dernes fremryknin;-' til Eibe og overgang over Skodborgå,

viser, som det synes, tilstrækkelig, at det stod på markerne

ved Lejrskov nordenfor Skodborgå, hvor der også i de

senere tider vises hoje, i hvilke en del af de faldne ere

begravede *).

4. Vendernes stridigheder vedbleve at berere Dan-

mark. Gotskalk vendte tilbage fra England, bekrigede de

mindre vendiske fyrster, vandt sit fædrenerige tilbage og

opkastede sig til hersker over Vagrer, Polaber og Obotriter.

Han sogte at udbrede og befæste kristendommen iblandt

dem ; de nedrevne kirker bleve opbyggede, og præster droge

i stor mængde omkring, for at forkynde den ny lære. For

endnu mere at virke på de estlige Vender, sluttede han

M MagDusar saga goåa i Heimskr. kap 27-29, og i Forumannas.

6 d. kap. 2S-29, 31-34. Adami Brem. Hist. eccT. lib 2 cap 58-.oy.

Saxo, lib. lu, s. 203. Suhni, 4 d. s. 86-95. Hos Saxe vendes aniéd-

Dingen til Vendernes indfald om: efter ham er det nemlig faderen

Ratibor, der gor toget, for at hævne sine tolv sonners fald. Også

kongMagnuses diom har fået et andet udseende: han dromte nemlig?

at han skød en oru. og da huG om morgenen fortalte sine folk dette,

så de deri et varsel for fjendens undergang; da hæren rykkede frem,

floj der virkelig en orn , således som kongen havde sét i dromme,

han red til, rettede sit spyd imod den, del var hurtigere end fuglens

flugt, og ornens fald overtydede dem om vissheden af fjendens ned-

erlag. Det hele er efter nogle en legende, efter andre en af kongen

og hans mænd med overlæg digtet forlælliiig; men den norske digt-

ning har nogen sandsynlighed for sig; kongens slummer, hans tvivl-

rådighed, hans bonner, kunne vel have fremkaldet en levende drom

ved mindet om hans fader, og en virkelig begivenhed har uden tvivl

ligget til -Tund for den senere noget udsmykkede legende.

More magazines by this user
Similar magazines