Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

116 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

16-17

forbund med den danske konge Svend Estridsen, hvis dat-

ter Sigrid han ægtede omtrent 1058. Kampen imellem

de vendiske stammer indbyrdes lettede anfaldet. De tre af

Lutitiernes stammer søgte hjælp mod den fjerde, Circi-

panerne. Svend Estridsen, Gotskalk og hertug Bernhard af

Saxen gik i forening ind i Circipanernes land, hvor de bleve

i syv uger. Circipanerne gjorde vel tapper modstand, men

måtte endelig betale 1 5,000 pund salv til de tre forbundne.

Men kun omtrent en trediedel af de folk, Gotskalk behersk-

ede, var omvendt til kristendommen; hans iver for denne.

Saxernes stridigheder, og' at han pålagde skat, isteden for

at de forrige vendiske konger havde levet af deres egne

gårde, opvakte misfornojelse og opstande. Venderne over-

faldt endelig Gotskalk i Lenzen (1066), dræbte ham til-

lige med mange præster og lægfolk og ofrede en af præst-

erne på alteret. En munk blev med flere stenet i Katze-

borg. I Obotriternes hovedstad Meklenborg blev Got-

skalks dronning Sigrid tilligemed hendes kvinder nogne

hudflettede og jagede bort. Formodentlig flygtede hun til-

bage til Danmark. Den gamle meklenborgske biskop Jo-

hannes blev sparet, men kun for at opbevares til offer på

en af de vendiske sejersfester. Da denne fest nærmede sig,

blev han pryglet med stokke, derpå ført til spot og spe

omkring i de vendiske stæder, og endelig i byen Rhetra,

da han ikke vilde fornægte troen, på det ynkeligste hen-

rettet; man afhugg ham hænder og fødder, kastede ham

således på gaden, afhugg endehg hans hoved og ofrede det

som et sejerstegn til afguden Eadegast. Men Venderne

lode sig ikke noje med at udrydde kristendommen i deres

eget land, de trængte ind i Holsten, hærgede Hamborger

stift med ild og sværd, indtoge Hamborg, nedreve fæst-

More magazines by this user
Similar magazines