Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

118 DE DANSKES TOGE TIL VEiNOEN

18-19

sejlede han (1093) til Venden, indtog og hærgede Olden-

borg, samt hele den omliggende vendiske kyst. Lignende

anfald gentoges anden og tredie gang, så han blev en

skræk for alle Vender, der boede ved havet og på øerne.

Cruco nødtes til at tilbyde ham fred og nogle faste stæder

eller landstrækninger (villas), hvilket han dog kun skal

have gjort på skromt. Han indbod nemlig flere gange

Henrik til gæstebud, for at forraske ham: og dette blev

anledning til hans egen undergang. Crucos hustru, den

unge Slavina, var ked af sin gamle mand og forelskede

sig i Henrik: hun advarede bestandig denne for hendes

mands svigefulde anslag. Endelig overtalte hun endog

Henrik til at rydde Cruco af vejen. Henrik bød ham til

gæst i Plon., og i det Cruco gik ud af stuen og bukkede

sig, fordi doren var lav, blev haus hoved afhugget af en

dertil lejet dansk træl (1096 eller 1105). Henrik ægtede

derpå Slavina og blev således Vendernes (Wagriernes og

Obotriternes) konge ^).

5. Forestående viser, at de vendiske lande efter Got-

skalks død stode i et bestandig fjendtligt forhold til Dan-

mark. De vestlige Vender bleve beherskede af Cruco, og

de andre plyndrede, som altid, på soen. Uden tvivl fore-

toges der derfor under Svend Estridsen og hans sonner

mange enkelte toge mod Venderne, hvorom intet findes

optegnet i historien; de foretoges af enkelte vikinger på

egen hånd eller af landværnsmænd. Således finde vi

under Svend Estridsen den norske jarl Hagen Iversen,

kong Svends svoger, der misfornojet var draget bort fra sit

'; Helmold. lib. 1. cap. 34. Suhm. 4 d. s 261. 342. 763-764.

77S. 5 d. s. 20.

More magazines by this user
Similar magazines