Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

21-22

FOR VALDEMAR DEN FØRSTES TID. 121

Efter en hård modstand flygtede Venderne, en stor del

faldt, andre tyede ind i deres faste stæder, men også disse

måtte overgive sig og udlevere alle de vikinger, der fandtes

indenfor voldene, samt betale en anseelig sum penge.

Kong Erik erklærede derpå alt det for sit arveland, som

Svend Tveskæg for havde underlagt sig, og satte mænd til

at holde disse lande under den danske konges herredomme.

Heraf må man formode, at også dette tog gjaldt Joms-

borg, men Knytlingas beretning har så mange uhistoriske

omstændigheder, at det bliver uvisst, til hvilket af Saxes

det må henfores. Derimod synes det utvivlsomt, at Eygen

allerede fra denne tid blev skatskjldig til Danmark, og at

det en tid lang stod under Skjalm Hvide, der tillige var

jarl i Sjælland').

0. Erik Ejegods son, Knud Lavard, blev Vendernes

konge. Den vendiske fyrste Henrik sluttede fred med grev

Adolf af Schauenborg, der af kejseren var beskikket til

greve i Holsten og Stormarn, men måtte fra en anden side

udholde et hæftigt anfald. Rygerne, der endnu vare grumme

hedninger, og havde besluttet at bemægtige sig Wi'grien

og Nordalbingien, gjorde, medens han opholdt sig i Lybek,

et tog opad Trave (11 lU; kun Henriks Ust frelste ham

*) Saxo, lib. 12, s. 225. 22". jfr. Langeb. Ser. 4 t. s. 21"^ anm. e,

Knytl. kap. 76. Ciantzii Våndalia, lib. 3, cap. 10. Suhm. 5 d. s.

21-23. 31-34. 56-57. Disse toge ere også mærkelige, fordi man fra

denne tid udleder den danske kongetittel af de Slavers eller Venders

konge , der sives kong Erik i en af pave Paskai den andens buller.

Da man kun kender bullen efter en senere anførelse, så kan tvistea

om denne titteis ælde næppe afgores; se Suhm, 5 d. s. 124. Grams

indvending , at paven da også måtte have kendt kong Eriks tilnavn

Egoth, den ejegode, er næppe af vægt, da folket gerne kau have givet

kongen dette tilnavn i levende live , ligesom det gav hans broder

Harald tilnavnet Hén.

More magazines by this user
Similar magazines