Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

122 UK DANSKES TOGE TIL VENDEN

22-23

fra dette uformodentlige overfald, og han tilfojede dem et

stort nederlag. Derpå gjorde han et tog mod Brizaner og

Stoderaner og undertvang efterhånden Venderne henimod

Polens grændse, så at de måtte betale ham skat og efter

opfordring komme ham til hjælp. Hans bestandig tiltag-

ende magt måtte forurolige Danmark; kong Niels forholdt

ham hans mødrenearv, der skal have bestået i nogle godser

i Jylland, hvorfor Henrik uophørlig gennemstrejfede egnen

imellem Elben og Slesvig. Da hans plyndringer på de

danske grændser tilsidst bleve utålelige, så udbed den danske

konge leding (1113). Kongen sejlede med flåden til Ljut-

cha, og den slesvigske jarl Eliv fik befaling at begive sig

med rytteriet derhen til lands. Men Eliv lod sig ved store

lofter bestikke af Henrik og udeblev; de Danske måtte der-

for stride med fodfolket alene. Dette var tungt bevæbnet,

formodentUg opstillet i en kilfylkning, altså lidet skikket

til raske bevægelser, der strax måtte forstyrre den valgte

slagorden; desuden var det lidet vant til Vendernes strids-

måde, som uformodentlig begave sig på flugt, men kun for

lige så uformodentlig at gore et nyt anfald, og Henrik lod

dem idelig, nu på siderne, nu fortil, anfalde af sine ryttere.

Den første dag måtte derfor de Danske trække sig tilbage

til en hojde, næste dag gik de atter ned på sletten, men

Venderne anfaldt dem på ny som for og med samme frem-

gang. Harald Kesja, den danske konges brodersøn, havde

fægtet med tapperhed, men blev nu så farlig såret, at hans

mænd måtte bære ham på et skjold ; hans broder Knud

Lavard blev ligeledes såret, så at han næppe kunde gå, og

kun en af hans mænds åndsnærværelse frelste ham fra at

falde i fendernes hænder. Denne mand bad sine stal-

brødre at fly og anstillede sig derpå selv så træt, at han

More magazines by this user
Similar magazines