Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

126 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

2H-27

at han allerede holdt udenfor porten, blev han så forskræk-

ket, at han nær havde stødt spisebordet, hvorved han sad,

over ende; og da sendebudene forsikrede ham, at Knuds

hensigt alene var at stifte fred, lagde han sine arme pa

bordet, brast i gråd og udbred: Danmark vil blive ulyk-

keligt, når det engang mister en sådan mand. Ved sam-

menkomsten anvendte Knud al sin veltalenhed for at til-

vejebringe fred og gjorde selv store opofrelser. Et gæste-

bud endte forliget. ]\Ian har formodet, at Henrik så meget

lettere lod sig bevæge til fred,- som en af hans sonner,

Valdemar, ved denne tid var bleven fældet af Kygerne.

Han gjorde med sine egne Vender i forbindelse med Sax-

erne et tog til Bygen, for at hævne sonnens dad. Saxerne

droge over Trave igennem Polabernes og Obotriternes land

lige til Peene; men her forkyndte Henrik dem, at Rygerne

havde begért fred, hvilken han dog ikke vilde indgå uden

deres samtykke. De svarede, at de vare ikke dragne så lang

en vej, for at slutte en ærelas fred, og rådte til at benytte

den gode, naturlige bro, som den strænge vinter havde

lagt over havet imellem fastlandet og Rygen. Hele hæren

brød da op, drog frem og udbredte sig i flere afdelinger

på isen; Saxerne gik foran med Henrik. Om aftenen nåede

man Rygen og begyndte at tænde ild på landsbyerne; og

Henrik opmuntrede sine krigere til tapperhed, thi de havde

nu fjender for og bag: Rygerne foran sig, Kissiner og Cir-

cipaner bag sig. Men Rygerne bleve forsagte, sendte en

af deres præster og bade ydmyge om fred; herren vredes

på sine tjenere, sagde præsten til Henrik, se, landet ligger

for dig, brug det efter behag, vi ere alle i din hånd og

ville bære, hvad du pålægger os. De måtte da betale

4400 mark og stille gisler. Dette tog skal være sket i

More magazines by this user
Similar magazines