Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

128 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

som Henrik havde besiddet; Lothar satte en krone på

hans hoved, erklærede ham for O^^i^triternes konge og gav

ham disse lande til len. Deii'ffOd Knud Alberg (senere

Segeberg, af nogle urigtig forblandet med Aldinborg eller

Oldenborg i Wagrien) bebygge, opførte dér en befæstning,

forenede sig med Holstenerne og gjorde med dem strejf-

toge ind i Venden. Thi hans herredomme blev ikke uden

modsigelse. Tvende fyrster, Pribislav og Niklot, af Hen-

riks slægt, opkastede sig til herrer over en del af Obotrit-

erne , men de bleve på et af Henriks toge tagne til fange

og sade en tid lang fængslede i Slesvig, indtil de bleve løs-

købte. Imidlertid forberedtes fra en anden side Knud

Lavards voldsomme død; hans tiltagende magt, hans hen-

givenhed til saxiske sæder, men især den danske konges

svaghed og hans son Magnuses misundelse eller frygt, frem-

bragte hin i Danmarks historie noksom beromte tragiske

begivenhed, ved hvilken den udsigt, dette rige kunde have

til betydelig at udvide sit herredomme langs -Østersøen,

for lang tid forsvandt; og først efter en række af trængsels-

år vågnede på ny den gamle kraft og det gamle mod i

danske hjærter*).

7. Imidlertid gjordes ny forsøg på at udbrede og

stadfæste kristendommen. Biskop Otto af Bamberg blev

(1124) Pomeranernes apostel og forkyndte kristendommen

i Kamin, Julin, Stetin og flere stæder; blandt de vestlige

Vender prædikede Vicelin på den vendiske fyrste Henriks

tid: Henrik indrommede ham kirken i Lybek, og efter

*) Saxo, lib. 13, s 234. Knytl. kap 85. Helmold. lib. 1 . cap.

48. 49. Suhra, 5 d. s 253-254. 349-351. Om Knyllingas urigtige

beretninger angående Knud Lavards forhold til kejseren, se Cron-

holms Fornnord. minnen. 2 d s. 248-249.

28

More magazines by this user
Similar magazines