Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

130 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

konge var den første, der førte rytteri over havet, hvilket

siden ved disse toge blev almindelig skik. De Danske

landede uden modstand på Kygen og belejrede det stærkt

befæstede Arkona. For at de andre Ryger ikke skulde

komme fæstningen til hjælp, opførte de Danske en hoj og

bred vold tværs over den smalle landstrimmel, som for-

binder Arkonensernes land med Eygens øvrige fastland,

og Hallandsfarerne fik under anførsel af Peder (måske

Peder Bodildsen) befaling at forsvare denne vold. ]\Ien

Rygerne vadede over lave steder i sundet og anfaldt Hal-

landsfarerne; det kom efterhånden til en almindelig kamp,

i hvilken Rygerne lede et nederlag. Dette og vandmangel

tvang endelig Arkonenserne til at overgive sig. De lovede

at lade sig døbe og løb i hobetal hen til en fersk sø, dog

mere for at læske sin tørst, end for at modtage dåben;

også beholdt de endnu deres billede af Svantevit. Uagtet

derfor kongen indsatte en præst til at undervise dem,

havde kristendommen dog ingen fremgang, og kunde ved

slige enkelte, usammenhængende toge ingen Jiave. Næppe

havde den danske hær forladt landet, for Rygerne forjoge

præsten og vendte tilbage til hedenskabet ^). For såvidt som

dette tog ikke blot gik ud på erobring, men også på kristen-

dommens forkyndelse, regnes det af nogle for det første

danske korstog til Venden.

Under Erik Lam eller, som Helmold kalder ham, Erik

den spage, foretoges flere, men uheldige toge; til h\11ke

steder angives ikke. Den danske sømagt forfaldt efter-

hånden ; Vendernes dristighed blev storre, og kongens ulykke

^) Saxo, lib. 14, s. 24S-249. Knytl. kap. 101. Hamsfortii Chronol.

sec. hosLangebek, 1 t. s 272. Gheysmeri Conip hos Langebek, 2 t.

s. 370. Suhm, 5 d. s. 492-494.

More magazines by this user
Similar magazines