Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

ao-31

FOR VALDKMAR DEN FØRSTES TID. 131

fremkaldte deres spot; de overialdt endog (efter Hamsfort

i året 1 146) kongen selv, da lian sejlede fra Sjælland til

Fyn, og nødte ham til at flygte på land fra skib og gods.

Den enkelte mands tapperhed var den samme som for,

men kongens svaghed fordærvede alt; thi han gav efter

selv for den ringestes mening, og et råb i trosset om, at

det nu var tid at vende hjem, var ham nok til at give

hele hæren hjemlov ').

8. Men nu nærmede sig mere og mere den tid, da

de vendiske toge formedelst anforernes dygtighed og kristen-

dommens udbredelse skulde antage en mere hoj sindet karak-

ter. De bleve til korstoge. Efter Jerusalems erobring

prædikedes ikke blot korstoge, for at indtage det hellige

land, men pave Eugen og den franske Bernhard af Clair-

vaux opfordrede også (1146) alle de latinske kristne til at

drage imod hedningerne. Saxerne, som ikke vilde drage

til det hellige land, besluttede at anfalde Obotriterne og

Leutitierne og indbøde de Danske til deltagelse. For-

delene vare også de samme som ved hine storre og far-

ligere toge: syndsforladelse her i livet og paradisets salig-

hed strax efter døden. Således udtrykte den pavelige bulle

sig. Ved rygtet om de Danskes og Saxernes forenede rust-

ninger, tænkte Obotriternes fyrste Niklot på sit forsvar og

anlagde fæstningen Dobin, for i nødsfald at have et sikkert

tilflugtssted. Derpå faldt han ind i Wagrien, gik op ad

Trave og hærgede. Da rejste de saxiske fyrster, især den

berømte hertug Henrik Leve, en stor magt og faldt (114S)

ind i Vendernes lande på to steder, imedens den polske

') Saxo, lib. 14, s. 253. Helmold lib. 1, cap. 67. Hamsfort

hos Langebek, 1 t. s. 39. 274. Gheysmer hos Langebek, 2 t s 371.

Suhm, 5 d. s. 623-62-1.

More magazines by this user
Similar magazines