Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

132 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

31-32

hertugs hær brod ind fra den modsatte side. Ku havde

også de danske konger, Svend Grade og Knud Magnussen,

efter slaget ved Slangerup indgået forlig og forenede sig,

for at overfalde Venden. De havde en stor hær, efter frem-

mede, men overdrevne beretninger endog på 100,000 mand.

Knud Magnussen kom forst med Jyderne til Wismar liavn,

siden Svend med Slesvigerne, samt krigerne fra de danske

oer og Skåne. Alle de danske tiskopper vare med og

anførte hver sine folk. Ved strandbrædden stodte Saxerne

til de Danske; forenede rykkede de mod Dobin, og kun

få bleve tilbage ved de danske skibe. Heraf benyttede

Rygerne sig til at overfalde flåden. Skåningerne, som lå

forrest, bleve strax drevne på flugt, og Jyderne, der endnu

ikke havde glemt slaget ved Fodvig, så ikke ugerne deres

nederlag. Biskop Asker af Roskilde, som Svend Grade

havde givet befahng over den hele flåde, forlod sit skib og

roede på en båd over på et handelsskib, hvor han skjulte

sig. Skåningerne, hvis skibe vare sammenfæstede, hugg

tilsidst båndene over, og da faldt mange for Rendens sværd,

mange styrtede sig i havet og druknede. Rygerne betjente

sig desuden af list. De lagde de erobrede danske skibe,

skont de vare ubemandede, ind imellem sine egne og

tjældede over dem, for således at indjage fjenden skræk

ved deres mængde. Nogle sejlede også bort om natten og

roede tilbage om morgenen, som om det var en ny flåde,

der kom de andre til undsætning. Men da de gentoge

denne list for ofte, blev den tilsidst uden virkning. Imid-

lertid blev belejringen af Dobin ophævet, efter Saxe for-

medelst rygtet om flådens fare. Hæren vendte om, og de

Danske dreve med forenede kræfter Rygerne tilbage, ,som

næppe kunde komme til at ro bort, da havnen ved Wis-