Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

134 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

33-34

landets indre og Vendernes hærgninger langs med kysterne

bleve de kraftigste opfordringer til at værne om landets

selvstændighed og at sætte det i sikkerhed mod fremmede.

Roskilde og Viborg bleve omgivne med volde og grave;

rundt om på øerne og på kysterne anlagdes kasteller imod

Venderne, blandt andre ett i Sjælland og ett i Fyn, hvert

på sin side af Bæltet, rimeligvis omtrent dér, hvor Korsør

og Nyborg nu ligge; begge disse kasteller bleve vel med

flere strax efter ødelagte af Venderne, men man var dog

nu bleven opmærksom, dels på shge forsvarsværkers nød-

vendighed, dels på de steder, hvor de bekvemmest kunde

anlægges. Men især bor her nævnes det i Roskilde af

Vetheman*) oprettede vikingeselskab, hvis stiftelse just

skyldtes Vendernes hærgninger. Denne forbindelse af fri-

byttere fik lov til at bemægtige sig andres skibe, hvor de

fandt dem, når de vare bekvemme til deres foretagende,

imod at de betalte ejermanden den ottende del af det bytte,

som de dermed erobrede (en forholdsregel, der forekom-

mer os nu særdeles voldsom og uretfærdig, men som i mid-

delalderen var almindelig i flere europæiske lande); forend

de begave sig på soen, skriftede de deres synder, opfyldte

den bod, som præsten pålagde dem, og troede nu, at de,

forligte med himlen, måtte have lykke i deres foretagende;

de førte intet ombord med sig uden levnedsmidler og våben

de skulde være sparsommelige og årvågne, ja selv om nat-

'

*) Måske der i dette som fornavn usædvanlige ord, Vedeman eller

Vejdemaa , ligger et tilnavn , jagtmanden eller den som gor bytte (af

gi. d. at vejde eller vede). En lignende bemærkning finder man hos

Munter (Om de danske ridderordeners oprindelse, s. 17), der henfører

navnet til raøsog. vidan, sammenbinde, angels. iveddian, så at betyd-

ningen skulde være forbindelsens eller selskabets mand.

;

More magazines by this user
Similar magazines