Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

34-35

FOR VALDEMAR DEN FØRSTES TID. 135

ten sidde sovende ved årerne: når de sejlede forbi en kyst,

skulde de forst lade den bespejde, for at de ikke ufor-

modentlig skulde overfaldes; tvang modvind dem til at

lægge ind under land, så skulde de forst lade lejligheden

dér undersøge, for at kunne vælge den tryggeste havn;

byttet blev delt lige imellem alle; fandt de en kristen på

et erobret skib, så blev han strax losladt og forsynet med

det nødvendige ; lede de mangel på fødemidler eller penge,

så udtoge de hos borgerne hvad de behovede, imod at give

dem halvdelen af byttet. Dette selskab, der i begyndelsen

kun var lidet, udvidede sig efterhånden udenfor Koskilde

og havde tilsidst sine medlemmer adspredte over hele Sjæl-

land. Det var en ny Jomsvikingestat , ordnet i kristen-

heden. For at jodelægge grundlaget til denne forbindelse,

gjorde Venderne (1153) et tog til Sjælland. De lagde deres

flåde ved ostkysten og droge ind i landet, for at over-

rumple Eoskilde. Isteden for, som ellers, at hærge, droge

de nu stille frem og stak ikke ild på byerne, at røgen ikke

skulde røbe deres ankomst. Ved spejdere erfarede de cgså,

at byen ingen ufred anede, og at kongen var dragen der-

fra, men opholdt sig i nærheden. Alt dette bestyrkede

dem i deres forsæt, så de med stærke skiidt nærmede sig

byen; deres bedste ryttere (også de førte rytteri med sig

på flåden) vare allerede komne til forstaden. Kong Svend,

der sent var kommen tilbage fra en sammenkomst i Sundby

med sine medbejlere Knud Magnussen og Valdemar, lå i

en dyb sovn, og fik først silde efterretning om Renden.

Imidlertid red en kæk mand, ved navn Kadulf, Venderne

imode; han var alene og red derfor stedse frem og tilbage,

at han ikke skulde falde i deres hænder; men da han var

tungt bevæbnet og iført sit fulde harnisk, blev han Hos

More magazines by this user
Similar magazines