Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

138 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

37-38

hersket over havet og bragt skræk over beboerne af de

modsatte kyster, måtte nu betale dem skat, som de for

havde frataget kosteligt bytte, lade sig plyndre i eget land

og lade sig slæbe bort i trældom. Den formedelst borger-

krigene landflygtige Svend Grade sogte ikke blot hjælp hos de

saxiske fyrster, men selv hos den obotritiske fyrste Niklot, ja

endog til Rygerne skal han have sendt et kostbart bæger

som gave til deres afgud Svantevit, og med en vendisk flåde

landede han atter på Lålands kyst, for at tilbageerobre sit

rige. Visselig var det da nødvendigt, at en ny hersker og

en ny ånd kom over landet, at ikke dets navn skulde bhve

til en spot i årbøgerne, og dets sonner til fejge slaver af

vilde, foragtehge hedninger^).

FJERDE AFSiMT

TOGE TIL VENDEN UNDER VALDEMAR DEN FØRSTE

OG KNUD DEN SJETTE.

Med Knud Lavards son Valdemar den forste begynder en

ny tidspunkt i Danmarks historie. Om end ikke kongen

ved sine personlige egenskaber indtager den første plads i

heltenes række, så \idste han dog at omgive sig med her-

lige krigsanførere og kloge rådgivere og ved ædelt sind at

fængsle dem til sig og riget. Han var, efter Svend Age-

') Saxo, lib. 14, s. 259-260. 267-268. 272. Suhm, 6 d. s. 94-95,

160-164. 233-234.