Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

as-o9

LNDEK VALDEMAR 1. OG K.NLD VI. 139

sen, smuk af åsyn. skæmtsom, skarpsindig, rådsnild, en

tapper og ypperlig kriger, venlig, sejerrig og lykkelig i

næsten alle sine foretagender; Guds nåde udvidede derfor

også denne berommelige konges ry, så at konger og fyrster

kappedes om at bevise ham deres velvillie og ærbodighed.

Hertil bidrog især en anden slægt. Asker Rygs, der ved

siden af kongeslægten hævede sig på ærens tinde. Store

bedrifter besluttes, endnu storre udfores, og tiden, som

avlede disse bedrifter i sit skod, lod dem heller ikke blive

uden vidnesbyrd for efterverdenen: en historieskriver, der

var storre end sin tid, omgav dem med en glans, der

endnu omstråler dem. Absalon handlede, og Saxe greb

pennen. Axel eller Absalon, der nedstammede fra Joms-

borgs hovding Palnatoke, arvede efter ham tapperheden, og

iver for kristendommen efter Odinkarerne, der vare en anden

gren på hans slægtstamme. Hans farfader, Skjalm Hvide,

var en af Svend Estridsens ypperste mænd og en tro

fosterfader for Knud Lavard, så at kærlighed til konge-

slægten og fædrelandet gik umiddelbar i arv til hans born.

Da Skjalm Hvides son. Asker Eyg, engang drog i leding,

pålagde han sin frugtsommelige hustru, at hun, hvis hun

i hans fraværelse fedte en son, til tegn på hans taknem-

meUghed mod Gud, skulde pryde kirken i Fjenneslev, hvor

han boede, med et tårn. Han vendte tilbage fra sit tog

og så ved sin hjemkomst to tårne hæve sig, det ene for

sonnen Esbern , senere kaldet den snare , det andet for

hans tvillingbroder Axel, der siden, efter den tids skik, som

gejsthg antog navnet Absalon, Absalon studerede i Paris

og steg ved sin lærddom og sine herlige gaver efter sin

hjemkomst efterhånden til kirkens hiijeste værdigheder.

Saxe har lagt skjul på hans fejl, men med fynd fremhævet

More magazines by this user
Similar magazines