Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

140 DE DANSKES TOGE TIL VE.NDEN

39-40

hans gode egenskaber: Han besad en sjælden veltalenhed;

hans tunge var som et tveægget sværd; med den straftede

han kong Valdemar selv, med den bragte han orden til-

bage på landstinget i Sjælland, der var blevet en skue-

plads for kiv og trætte; og den samme rast lød i slagets

tummel til opmuntring for de forsagte. Sit af naturen

stærke legeme havde han hærdet ved legemsovelser og

allehånde besværligheder. Han forstod ikke blot at færdes

med våben og at tumle sin hest som den bedste, men

kunde også svomme i sin fulde rustning og, på samme

tid som han kæmpede for egen frelse, redde andre fra

dodeu i bolgerne. Når han ikke i feUen løftede sin strids-

øxe mod fjendens nakke, var det hans lyst og vane at

fælde vedd eller at foretage hgnende arbejder. Efter at

han var bleven valgt til biskop, viste han sig lige stor som

søhelt og som kirkens høvding, thi han anså det for en

ringe fortjeneste at beskytte religionen hjemme, når den

udenfor landets grændser var udsat for farer. Da hans

bispesæde var ødelagt, lå han stadig ude til værn for

kysterne, for at våge for landets sikkerhed, og skovens

hvæhing var ofte hans tag. Selv i vintertiden plojede

han bølgerne med sine hærskibe, så at der var ingen års-

tid, da han jo vågede for det almindelige bedste. Han var

hgeså meget fædrelandets fader, som han var prælat, om-

given af den dobbelte glans af hans værk i krigens og i

kirkens tjeneste. Dette er Saxes skildring af denne i Dan-

marks årboger uforglemmelige mand. FCijer man hertil

han? årle venskab med kongen, med hvem han ved Svend

Grades mordforsøg i Roskilde og ved alle lignende lejhg-

heder delte sorger og farer, hns ild han opflammede, hvis

langsomhed han ansporede, hns tvivl han adspredte, og

More magazines by this user
Similar magazines