Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

42-43

UNDER VALDEMAR 1. OG KMD VI 143

Falstring havde ytret: de forrige konger bare sporer på

hælene, den nu regerende bærer dem på siden; og lian

tilfojede ydermere, at Falstringerne vare forrædere, at de

åbenbarede alle hemmelige anslag for Venderne, beskyttede

deres fanger og gave dem underretning om de danske

rustninger. Kongen vilde da have gjort et tog imod Falster,

men blev kort efter syg i Kingsted; bekymring for kongen

gjorde ligeledes Absalon næsten dødssyg; og da begge igen

vare komne sig, besluttede de heller at anvende deres

kræfter mod landets Q en der end mod dets borgere ').

3. Efter overlæg med få, men dygtige rådgivere sam-

lede derfor kongen (1159) en hær og flåde; som deltagere

Bævnes især Absalon , Peder Thenja , Absalons broder

Esbern Snare og hans fætter Sune Ebbesen, samt (i Knyt-

linga) kongens naturlige son Kristoffer. Hæren blev ikke

stor, da kongen frygtede ved lange forberedelser at robe

sin hensigt. Da han ikke bar nogen tvivl om Sjællænd-

ernes troskab, så besluttede han selv at anfore den skånske

flåde og begav sig, endnu svag, over til Lund, for at opbyde

almuen. Ærkebiskop Eskild forestillede vel, at skibene i

kort tid ikke kunde blive færdige, men da han, fandt kongens

forsæt så urokkeligt, at han heller vilde give sig afsted

med ett skib, end opsætte toget, så skyndte han på de

nølende og tog kongen ind på sit eget skib; thi så vidt

var det kommet formedelst sotogenes ophor, at kongen

selv ikke besad noget. Lålikerne og Falstringerne bleve

sidst tilsagte at møde, for at de, hvis hin mistanke var

grundet, ikke skulde give Venderne nyss om foretagendet.

') Saxo, s. 2S0-2S2. Suhm, 7 d. ?. 10-11. 31-34. Med hensyn

til kritikken ved dette og følgende toge, henvises læseren især til

Estrups Absalon og Cronholms Fornnord. minnen, 2 d.