Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

148 DK DA.NSKi:S TOGt; TIL VK.NDKN

46-47

nærværelse dér kunde ikke blive ubekendt, da han dog måtte

efterlade spor af lejren. Vetheman , der nylig havde be-

spejdet Rygen, foreslog da, at man skulde nærme sig denne

ø; vare indbyggerne trj'gge, hvilket man kunde skonne

deraf, at plovmanden efter sit arbejde lagde sig rolig til

hvile, så kunde man uden fare gå i land og plyndre, hvis

ikke, vende tilbage. Dette råd sommede sig, efter Valde-

mars mening, bedre for en fribytter end for en konge:

man havde endnu aldrig hort, at en dansk konge uden

sværdslag havde flyet for Venderne, og han vilke ikke være

den første. Da gav Falstringen Gvenmar Ketelsen^^, der

ellers var mere anset for tapper, end for vis, det råd, som

vandt alles bifald. Han forestillede, at man med en så

ringe magt, som deres, ikke skulde angribe de talrige og

stridbare Ryger, men vende sig mod landskabet Bart, der

var lidet, og kunde let plyndres, selv om indvånerne vare

beredte til modstand. Kongen, vedblev han, skulde nu

lægge sig til hvile, for at samle kræfter; om aftenen, når

man mindst væntedes, kunde man søge til landet ; og efter-

som Qorden, som man måtte ind ad, var lav, så måtte

man fordele skibene og ro ganske sagte , dels for ikke at

røbe sejladsen for Venderne, dels for at undgå sandbank-

erne; selv vilde han bespejde alt. Kongen gav sit bifald.

Om aftenen sejlede flåden ind ad sundet, kun tre skibe

jævnsides hinanden. Gvenmar mødte kongen og bragte

ham nogle vendiske spejdere, som han havde taget til

fange. Ved morgengry skete landgangen; kongen gik ind

igennem skovene og anfaldt uvæntet landsbyerne og flæk-

•) Hos Saxo Gnemer; i Knyll. skrives fornavnet Gvenmar, Gnemar,

Gveinar; læsemåden er altså uviss; men det er rimeligvis samme

navn som det hos Saxe, s. 340, forekommende Guemmerus.

More magazines by this user
Similar magazines