Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

8 Dli ÆLDSTE TOGE

med de Danske formedelst disses vikingetoge til Nortlmmber-

land og Bretland (Wales). På Irland bleve de nordiske

folk, uden tvivl nærmest Nordmændene*), bekendte mider

navnet Ostmanner eller østmænd {Austinenn) , ligesom vi

allerede have sét, at Irlænderne, som modsætning heraf,

i Norden kaldtes Vestmænd.

De irske efterretninger om Ostmannernes ankomst til

deres e begynde aUerede ved år 795. De nordiske navne

i disse beretninger kunne temmehg let genkendes som

sådanne. Under kong Niall III. (år 838 eller 836) kom

Turgesius fra Norge med en betydehg flåde og satte sig

fast i landet-). Efter Turgesii dod ankom tre bradre, ved

navn Amelanus eller Amelavus, Cyrakus eller Sitaracus og

Imorus eller Ivarus, også fra Norge, hvilke ligeledes, under

påskud af at ville handle, satte sig fast i landet og an-

lagde eller udvidede stæderne Waterford, Dublin og Lime-

rik'''). Man genkender her let de norske navne Olaf {Olafr,

i sin irske form Amhlaoibh), Sigtrygg [Sigtryggr) og Ivar,

hvilke kun ved skribenternes ukyndighed ere blevne for-

drejede. Ved Turgesius have nogle tænkt på det nordiske

Thorkel (så at man for Turgesius måtte læse Turgelsius),

andre på Thorgils, der ligger endnu nærmere. Identiteten

af den nysnævnte Olaf den hvide har man ligeledes allerede

erkendt^), så at kun henførelsen af Turgesius til de nord-

iske kilder endnu er uviss. Suhm antager ham for at

være den Thorkel Adelfar, der er noksom bekendt af

sagnet om hans rejse til Utgardeloke og lignende æventyr;

•) jfr. Suhms Danm. hist. 2 d. s. 37. — =) Ma-Geoghegan,

Histoire de ITrlande, t. 1, s. 380. OHalloian, History of hel. t, 2,

s. 158. — ^) Ma-Geoghegan, anf. st. s. 3S7. O'Halloian, anf. st.

s. 178. — •*) Suhms Danm. hist. 2 d. s. 189.

5-6

More magazines by this user
Similar magazines