Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

152 DK DANSKES TOGK TIL Vi:.NDi:.N

50-5r

han selv gjorde et så stærkt fald, at hans venstre albue

gik igennem skjoldet og ned i jorden. Absalon vilde strax

springe af sin hest, for at hjælpe kongen, men denne-

vinkede, at han skulde blive ved at forfolge fjenden.

Mange Vender bleve på valpladsen, andre tyede ud i

sundet, men bleve også her forfulgte af de Danske. En at

dem havde reddet sig ud på en sten, der lå under vandet,,

og ragede derved frem over de andre Absalon opmunt-

rede sine ryttere til at angribe ham, men ingen vovede

det uden Esbern Snare; han styrtede sig i sin fulde rust-

ning i vandet, som var rodt af fjendernes blod, og det

lykkedes ham at gennembore hin Vende med sit glavind;

men da han vilde vende tilbage, blev han så voldsomt

greben af bølgerne, at han nær havde tilsat livet ; to andre

ryttere, Oluf og Niels, sogte forgæves at komme ham tiJ

hjælp og vare nær selv druknede; endelig reddede fod-

folket ham. Da han kom op af vandet, anså man ham

for død; man rullede ham, og han slog endehg ojnene op;

man søgte at opvarme ham med klæder, og han begyndte

at tale, men hele dagen igennem var han bleg som et

lig. En anden dansk rytter havde ved at forfølge Renden

vovet sig så langt ud, at han tilsidst var ganske omringet;

Eygerne opfordrede ham til at give sig, men han foretrak,

døden for fangenskab, sprang af hesten og vedblev at

fægte, indtil han sank død ned på en dynge af sine fend-

ers lig; og nu vovede ingen Vende mere at nærme sig de

Danske. Efterat have hærget egnen omkring Arkon med

ild og sværd, vendte Valdemar tilbage med hæren, da vint-

eren nærmede sig').

') Saxo, s. 289-290. hnytl. kap. 119. Si-hm. 7 cl, s. JS-50.

J Kn\tl. udgore de tre hidtil anførte toge, af hvilke det første dog.

More magazines by this user
Similar magazines