Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

51-52

UNDER VALDKMAH 1. UG K.NLD V|. 153

5. Vinteren over sad Valdemar rolig hjemme, men

begyndte næste forår (116j at ruste sig til et nyt tog.

Xæppe fik Rygerne efterretning derom, forend de sendte

en af deres anseeligste mænd, Dombor (Domabur), til

Danmark for at mægle fred. Absalon modtog ham gæst-

fri efter den tids skik, forskaffede hans folk fri underhold-

ning og herberge, men tog Dombor selv mel sig til flåden,

hvor rådslagningen skulde holdes. Desuden var det den

tids krigsbrug, at fremmede sendebud, for at de ikke

skulde blive til spejdere, holdtes tilbage, så længe et tog

stod på. Imidlertid hindrede modvind den danske flåde

fra at lobe ud, og Jyderne, hvis levnedsmidler vare gåede

op, lode til at ville forlade hæren: Skåningerne og Sjæl-

lænderne meddelte dem vel af hvad de havde, for at hæren

ikke ved deres bortgang skulde svækkes, men Fynboerne,

der vare rigelig forsynede, \i\åe desuagtet ikke komme dem

til hjælp. Dombor så uenigheden og benyttede den. Hid-

til havde han bedet om fred: nu forhcjede han sine ford-

ringer og bad Absalon være mægler imellem ham og

kongen. De forlangte da, at han skulde stille sikkerhed

for sin oprigtighed, hvorpå han tilbod at kaste sten i

havet. Dette var en vendisk skik, hvorved forlig bleve

bekræftede: den, der kastede stenen, onskede nemhg der-

hos, at den, der brod forliget, måtte ligesom stenen gå

under i bolgerne. Men Absalon forkastede denne borgen

atter opgaves, kun ett. og det er efter de anferte omstændigheder

det samme som her det andet. Den danske flådes samlingssted

var Møn; målet for toget var førsl Hedinsø, derpå landet sonden

derfor eller Bart, hvor kongen og Absalon, således som ovenfor

er fortalt, hærgede hver på sin side af en flods, nemlig Barthes,

udløb 'moda).

More magazines by this user
Similar magazines