Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

154 DE DANSKKS TOGE TIL VENDEN

52-53

som hedensk tant og forlangte gisler. Da gjorde Dombor

samme fordring. Fortornet svarede Absalon, at Rygerne

fordum sendte de Danske både gisler, penge og skibe;

aldrig var det hort, at de Danske indrommede dem sligt.

Men nu blev Dombor hojrestet; han mindede Absalon om.

hvor dybt Danmark var sunket; hine tider vare nu forbi.

En VIS mand. sagde han, agter ikke blot på de forbigangne

og tilkommende tider, men også på den, der ligger ham

nær for oje; forhen have de Danske betvunget os, nu have

vi lykken med os; eders grændser ere hærgede, eders kyster

øde , vore ere blomstrende og kunne næppe fode vor

mængde; og overmænd sommer det sig at modtage skat,

ikke at give. Disse stolte ord sårede Absalon i hj ærtet,

men han betvang sin harme og bragte kongen Dom bors

fredsforslag. De bleve forkastede; men Dombor vendte

ikke desmindre hjem med den glæde, at toget blev til

intet. Modvind forhindrede det, måske også den slette

orden i hæren.

Kong Valdemar indså, at han måjtte forstærke sig med

fremmed hjælp. Allerede for flere år siden havde han

holdt en sammenkomst med hertug Henrik Love af Saxen

og betalt ham en sum , for at han skulde hindre Vender-

nes plyndringer på Danmark. Men hertugens fraværelse i

Italien gjorde denne forholdsregel næsten unyttig. Nu

holdtes der atter en sammenkomst i Ertheneburg (Atlin-

burgj ved Elben. Kong Valdemar beklagede sig over den

skade, Venderne havde tilfojet hans rige. Hertugen, der

fik løfte om endnu flere penge, som derved erholdt sold

til sine tropper og desuden kunde håbe at udvide sit

lands grændser, var villig til et forbund. Man blev da

enisf om, at hertugen skulde anfalde Venderne til lands,

More magazines by this user
Similar magazines