Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

53-54

UNDER VALDEMAR I. OG KNUD VI. 155

kong Valdemar til sos. Begge trængte lige meget til

hinanden. Uden den danske flåde vilde alle hertugens

bestræbelser være forgæves.

Valdemar samlede da ora hosten (1160) sin flåde ved

Masnet. Absalon, der ellers ved al ledingsfærd plejede

at være den første, lå den gang i Isefjorden. Han skulde

i Roskilde bemande et drageskib, som den norske kong

Inge havde sendt kong Valdemar til foræring, for derefter

at føre det til det fælles samlingssted, men han blev op-

holdt af modvind. Det gik ham nær til hjærte. I sin

bekymring faldt han i sovn i bagstavnen af sit sMb og

dromte, at han med biskop Toke af Borglum vandrede ved

strandbrædden, og at denne tre gange sang den psalme,

der plejede at afsynges julenat, og bad ham hore noje

efter. Drommen var så levende, at Absalon, efterat være

vågnet, endnu antog den for nrkehghed ; og den anvend-

else, han gjorde af psalmens indhold , gav ham den sikre

fortrøstning, at stormen næste dag vilde hore op. Han

steg strax i en båd, roede, skont uvejret endnu ikke havde

lagt sig, hen til drageskibet og befalede skibshovdingen

Astrad at lade masten rejse og gore sig sejlfærdig. Vinden

lagde sig virkelig , hvorpå Absalon befalede , at flåden

skulde gå ud af IseQorden, sejle omkring Sjælland og for-

ene sig med kongens. Den samlede danske flåde gjorde

derpå et tog til een Poel ved Wismar Qord, på samme

tid som Saxernes hær til lands rykkede ind i Venden fra

vesten. Begge hærgede og vare undertiden hinanden nær.

Den vendiske fyrste Niklot, der ikke så sig i stand til at

forsvare alle sine fæstninger, satte da ild på Ilow, Meklen-

borg, Swerin og Dobin og besluttede kun at forsvare Werle

eller Wurle. Herfra lod han sine folk strejfe ud igennem

More magazines by this user
Similar magazines