Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

156 DE DANSKKS TOGE TIL VENDEN

54-55

landet, for at bespejde hertug Henriks hær, og gjorde af

og til selv et udfald. Hans sonner, Pribislav og Wertis-

lav, overfaldt Saxerne i nærheden af Meklenborg; de ned-

lagde en del af dem, men mange Vender ble ve fangne,

og hertug Henrik lod dem hænge. Fortornet over sine

sonners fejghed, udbrod Niklot: Jeg troede at have avlet

mænd, men de ere frygtsommere end kvinder ; jeg vil selv

ud at forsage lykken. Han tog det mest udvalgte mand-

skab med sig og lagde sig i baghold i nærheden af Rend-

ens lejr. Herfra var en del af trosset gået ud, for at ind-

samle levnedsmidler og foder, og tresindstyve ryttere, der

havde trukket slette klæder over deres harnisk, vare med

dem. Niklot angreb og red alene midt ind i den Qendt-

lige hob, men i det samme sprang de forklædte ryttere på

deres heste og ombyttede leerne med sværdet; han vilde

nedstode dem, men hans våben traf uformodentlig på

pansere og gjorde ingen virkning; han blev omringet og

fældet, forend nogen kunde komme ham til hjælp. Man

kendte ham, afhugg hans hoved, satte det på et spyd og

bar det om i lejren, et kært syn for den danske og sax-

iske hær. Hans son Prislav, der opholdt sig hos de Danske,

fik under måltidet efterretning om sin faders fald; da, for-

tælles der, holdt han i en foje tid op med at spise og

bojede sit hoved ned, men derpå udråbte han, at en hed-

ning fortjente sligt endeligt. Således vandt religios over-

tro sejer over naturens rost. Niklots sonner opbrændte og

forlode Werle, skjulte sig i skove og moradser og sendte

kvinder og bom til skibene. Nogle dage efter Niklots fald

besøgte Valdemar hertugen, der beværtede ham og Absa-

lon i sit eget telt. Efter dette mode vendte kongen til-

bage til sin flåde. Dette tog lagde grunden til hertug

More magazines by this user
Similar magazines