Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

55-56

INDER VALDEMAR I OG K.NLD VI 157

Henriks undertvingelse af det Meklenborgske. Han erob-

rede hele landet og anlagde til dets forsvar fæstningen

Swerin; med Niklots sonner indgik han forlig og overlod

dem fæstningen Wurle. samt flere landstrækninger mod

osten, der dog forst skulde erobres. Obotriternes forrige

lande uddelte han derimod til sine mænd, så at Vendernes

religion, herredomme, ja deres navn her efterhånden for-

svandt. Medens Saxerne således vendte deres opmærksom-

hed mod de dem nærmeste lande, fæstede de Danske, som

det folgende vil vise, især deres ojne på Rygen og For-

pommern, der for tildels havde erkendt deres herredomme,

og som sølande især måtte være dem vigtige.

Medens Valdemar endnu lå udenfor kysten med sin

flåde, vilde han i et vigtigt anliggende skikke sendebud til

hertug Henrik. Men vejen til hans lejr, midt igennem

Vendernes egne, var farhg, og alle, som kongen henvendte

sig til, undskyldte sig: snart vare deres heste lamme, snart

slet beslåode, eller der var andet i vejen. Absalon, der

imidlertid havde været i skoven, for at fælde vedd, kom

nu tilbage og var strax villig til at påtage sig rejsen, og

da det blev ham overladt, selv at bestemme sit følge, så

valgte han for det meste sine egne frænder. Prislav, der

var bedst bekendt med egnen, tilbod sig at følge med.

De ankom lykkeUg, tresindstyve i tallet, til hertug Hen-

riks lejr og udførte deres ærende. Hertugen bad dem blive

natten over: men Absalon undslog sig, fordi hans udebliv-

else vilde volde kongen bekymring. Da han nu ved nat-

tens udbrudd vilde begive sig på vejen, gik en fornem

Saxer til hertugen og forestillede ham, at de danske sende-

bud måtte tilsætte livet, h^is de ikke fik nogen bedæk-

ning, og dadlede hertugen hårdt, fordi han vilde lade så

More magazines by this user
Similar magazines