Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

15S DK DANSKi:s TOGE TIL VENDKN

56-57

ypperlige mænd blive udsatte for sådan fare. Hertugen

sendte derfor bud til Absalon, men denne ^*ilde ingen be-

dækning modtage. De Danske vare ikke komne langt fra

lejren, forend Prislav bad dem om at gure boldt; ban

forestillede dem, at de uden tnvl bavde bandlet klogere

ved at modtage Saxernes bjælp, men nu var det for silde;

at vende om, vilde være dem en skam, de måtte altså

vise mands mod og bjærte. Uden tvivl, vedblev han,

havde Venderne af deres hestes spor erfaret deres henrejse

og i en af skovene lagt sig i baghold; at do måtte fore-

trækkes for fansenskab, thi- hans brodre vilde sikkerhR-

martre dem til dode, for at hævne hans fader. Han besvor

dem derfor ved Knud Lavards minde at vise sig kække

og brave. Da denne hans tale blev modtagen med alminde-

ligt bifald, foreslog han at lade de unge, mindst bevæb-

nede væbnere tage plads imellem rytterne, at lade hele

skaren drage frem i to hobe, dog så nær, at de let kunde

komme hinanden til hjælp, og at de på vejen idelig skulde

råbe og sj'nge, hvilken frimodighed vilde dæmpe al Vender-

nes mistanke. Ved denne anordning, der vandt Absalons

bifald, fuldendte de lykkelig rejsen; thi Venderne anså

dem for hertug Henriks folk og gjorde intet anfald. Ved

deres ankomst til flåden fandt de kongen til sin opmunt-

ring læsende i psalteren; han modtog dem med glæde og

gav ufortovet befaling til, at flåden skulde gore sig sejl-

færdig.

Den danske flåde sejlede nu fra havnen ved Wismar

til Gudakra eller Warnow floden. Indlobet der var meget

grundt, så at kun små skibe plejede at sejle op ad floden;

og kongen måtte lade sit drageskib lægge sig udenfor for anker.

De mindre skibe derimod gik under Absalons anforsel

More magazines by this user
Similar magazines