Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

57-58

UNDER VALDEMAR I. OC KNUD VI. 159

op til det sted, hvor floden udvider sig og bliver bred

som en so, og anfaldt her en vendisk flåde; men de Danske

kendte ikke flodlejets beskaffenhed, deres skibe kom på

grund, så de ikke kunne få dem løse ved årerne; når de

sprang ud, for at skyde dem med hænderne, hilstes de af

Vendernes pile. Prislavs tvende snækker, der vare i spidsen,

kom ganske på grund, og da altfor mange sprang ombord

på dem, sank den ene. Ved de øvrige Danskes hjælp

bleve dog endelig Venderne fordrevne og måtte lade deres

skibe i stikken. Derpå brændtes alle landsbyer på begge

sider af floden. Henimod natten vendte Absalon tilbage

til kongen, der nu sendte sit drageskib, som var uskikket

til flodsejladsen, hjem og besteg et mindre, hvormed han

sejlede op ad floden, og lod Sune hærge omkring i egnen.

Selv drog han til Rostok, hvis indbyggere vare flygtede,

og opbrændte dér et afgudsbillede. Da hertug Henrik-

nærmede sig med sin hær og onskede at tale med kongen,

lod denne en bro slå over floden og gik over. Da hændte

det sig, at Pribislav, som var på den ene side af floden,

så sin broder Prislav på samme skib som den mand, der

almindehg antoges at have dræbt Niklot; han bebrejdede

derfor sin broder den ugudelighed, at han omgikkes som

ven med sin faders bane, men Prislav svarede, at han ikke

vilde ausés for son af en så ugudelig synder. Imidlertid

kom der en tidende, at Rygernes og Pomeranernes for-

enede flåde havde lagt sig ved flodens udlob, for at ind-

slutte de Danske. Kongen vendte tilttage, men så ingen.

Han formodede da, at Venderne havde lagt sig i baghold,

og sogte, imedens en del af hæren hærgede på kysten, ved

at lade krigerne skjule sig på skibene, så at disse lode

ubesatte, at lokke dem frem. Rygerne lode sig skuffe,

More magazines by this user
Similar magazines