Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

59-fiO

INDER VALDEMAR I. OG KMD V). 161

ham mægle forlig imellem kongen og Rygerne, der tilbode

underkastelse og gisler. Men Absalon lod som han ikke

forstod hans begering, gav sig til at opregne de edelagte

danske øer og mindede derved Dombor om hin samtale,

i hvilken han havde forekastet Absalon Danmarks slette

forfatning. Dombor sogte da forst at vinde sin mod-

stander ved personlig smiger: de henvendte sig til ham,

sagde han. hvis farfader, Skjalm Hvide, fordum havde

mæglet forlig imellem dem og Danmark; Absalons broder

Esbern var vel ældi-e, men Absalons embede gav ham en

hojere anseelse, en stOrre myndighed; og derpå vedblev

han: Sålænge I vare indbyrdes enige, have vi vist eder en

bestandig troskab, men da flere bejlede til riget, og eders

land sondersledes af borgerkrige, da tænkte vi mere på vor

frihed end på eders bedste, som I selv tabte af syne. Vi

bekrigede eder; men folgen af vore krige blev, at I vendte

eders af borgerblod dryppende stridsoxer imod os, og vore

hærgninger bleve eder til gavn. Men disse forestillinger

rorte endnu ikke Absalon; han vedblev at opregne de øde-

lagte øer og kyster. Da tog Dom bor sin tilflugt til bon-

ner: Vi kaste os for dine fødder, sagde han, som bom,

der omfavne deres moders knæ, så meget ivrigere, jo mere

hun tugter dem. Straffen er i din hånd. Lad vore aere

ødelægge, brænd vore landsbyer, forstyr vore stæder, ned-

hugg vore brødre, vi ville desuagtet ikke gribe til våben,

men til bonner. Attrå I vort liv, vi overgive det tQ eder;

skulle vi være trælle, vi underkaste os: hvo er så grusom,

at han ikke skåner den værgeløse? Ved vor ødelæggelse

svække I eders egen magt, og ved at diive os til det yderste

kunne I komme til at miste ham, hvis liv er dyrebarere

end hele Kygen. Ved disse og lignende forestillinger be-

II 11

More magazines by this user
Similar magazines