Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

6-7

FRA NORDEN TIL IRLAND 9

men just det fabelagtige i den danske efterretning må af-

skrække fra at benytte den som en historisk kilde, og den

indeholder i det mindste intet, hvorpå man, skont der

tales om Thorkels rejser, kunde grunde, at han just besøgte

Irland. Derimod findes der en mærkelig overensstemmelse

imellem den norske efterretning om den ovenfor nævnte

Thorgils, Harald Hårfagers son, og de irske om Turgesius.

Efter de irske kilder var Turgesius, efter de nordiske Thor-

gils, den forste Nordmand, som stiftede et rige i Dublin;

efter de nordiske blev Thorgils svegen af Irerne og dode

dér (svildnn af Irum oh fell par) *), hvilket synes at være

en kort beretning om den begivenhed, som de irske for-

tælle om Turgesius: at nemhg Melachlin, konge af ]\Jeath,

lovede at sende ham femten unge piger, men i dets sted

sendte ham hgeså mange som kvinder forklædte ynglinge,

af hvilke han blev overfalden og dræbt. Men imod iden-

titeten af begge disse mænd strider tidsregningen; nogle

sætte Turgesii ankomst til året SIS, andre til S36 eller

83S, og hans død til S45 eller 846"); men dette er endnu

tidligere end Harald Hårfagers fødselsår, som efter de

kilder, der sætte det længst tilbage, ikke indfalder for 848.

Det må da overlades dem, som formå at trænge ind i de

vanskehge, men vigtige kronologiske undersøgelser for denne

tid, så vel hvad Nordens som Irlands historie angår, at

anstille granskninger over, om ikke selve den angivne afvig-

else i de anforte år måtte vække tvivl om tidsregningens

rigtighed, eller om man må antage, at den norske beret-

ninsf ved sasn er henfort til en tid, til hvilken den ikke

') Haraldss. hårf. kap. 35. — -; Suhra, anf. st. samt ChroooL

Anschariana i Langebek Script, rer. Dan. t. 1. ad a. SIS. S35. 845.

Schonings Norges hist. 1 d. s. 515.

More magazines by this user
Similar magazines