Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

63

UiNDER VALDEMAR I. OG KMD VI 165

hvor den hæderligste plads blev ham anvist, og han under-

handlede med dem ved hjælp af en tolk. Da hændte det

sig, at en Ryger red bort med en hest, der tilhorte en

af Absalons folge. Såsnart Absalon erfarede det, klagede

han derover på tinget. De forsamlede Ryger, forbitrede

over en uredelighed, der kastede en skygge på hele folket,

lode strax sætte efter gerningsmanden, og hans slægtninge

lovede at skaffe hesten tilveje. Da dette var sket, be-

gyndte forhandlingerne på ny. Den rygiske fyrste Tetis-

lav lovede at lade en del skibe stode til den danske flåde,

der allerede var sejlet forud til Peenes munding; hvorpå

Absalon skyndte sig at indhente den. Op ad Peene gik nu

toget til Wolgast, der blev indsluttet. Indbyggerne bade

om fred, gave sig i kongens vold og lovede at stille gis-

ler; men om natten snege de sig ud med koner og born

og flygtede over Peene til Osna eller Usedom ; hvorpå Val-

demar indtog den ede by og satte den allerede flere gange

omtalte Vetheman til hovding derover. Indbyggerne i

Usedom bleve ligeledes forfærdede over Rendens fremgang,

satte ingen lid mere til deres mures fasthed og tændte

ild på deres egen by, for at fjenden ikke skulde sætte sig

fast dér, og forlode den. Således var nu en stor stræk-

ning given til pris for de Danske, og det er ikke besynder-

ligt, at idéen om at bevare den opstod hos kongen. Hvor-

ledes skulde dette ske uden ved en fast og varig nedsæt-

telse af de Danske? kunde denne have nogen varighed,

hvilke felger vilde ikke da en sådan kolonis anlæg have

på hele fremtiden ! Men

endog forsaget mislykkedes. Kongen

vilde lade Wolgast besætte med Danske, bestemte Absa-

lon, Buris og Svend, der siden blev biskop i Århus, til

at forblive dér, vilde lade sin egen son Kristoffer være

More magazines by this user
Similar magazines