Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

166 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

hos dem, for at de altid kunde være forvissede om hans

og moderlandets hjælp, og lovede endelig, at de Danske,

som nedsatte sig dér, måtte beholde deres venner og

frænder hos sig. Hele den danske flåde lovede at dele

levnedsmidler med de tilbageblevne; de vilde efter kongens

befaling for deres afrejse afmeje kornet i Wolgasts omegn

og bringe det ind i laderne. Men da det kom til udfør-

elsen, vilde kun nogle Sjællændere, rimeligvis de, på hvem

Absalon havde umiddelbar indflydelse, blive; alle de andre

forfærdedes for den fare, de vilde udsættes for, og længs-

elen efter hjemmets fulde gryder overvandt tanken om

Danmarks tilkommende hæder. Da altså dette foretagende

måtte opgives, besluttede kongen at sejle op adPeene, for

at mode hertug Henrik, der var rykket frem langs med

denne flod. For at komme op ad floden, måtte kongen

bortrydde de af Venderne nedrammede pæle, samt andre

hindringer, og afbryde Dunzarbro eller broen ved Dansne.

Venderne søgte at forhindre hans fremgang; Peder Eliv-

sen sprang med nogle af sine folk i land, forjog dem, men

tilsatte selv livet. Da endeKg vejen var bleven banet,

lagde de Danske skibene så tæt sammen, at hertugen

kunde gå derover, som på en bro, og dér holdtes en sam-

menkomst imellem begge hærførerne. Derpå begav kongen

sig til Stolpe, og hertugen vendte, bestandig hærgende,

tilbage til Dem min. Venderne søgte nu fred og lovede

kongen gisler. Men denne, som fandt det urigtigt at indgå

forlig uden hertugens samtykke, sendte Thorbern Sunesen

til ham, og først da hertugen havde svaret, at han vilde

være tilfreds med den fred, kongen indgik, modtog denne

Vendernes tilbud. Freden sluttedes da på vilkår, at Wol-

gast skulde deles i tre dele: Tetislav af Rygen skulde have

64

More magazines by this user
Similar magazines