Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

168 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

65-66

til Rygen, det ene om sommeren, det andet om hosten.

På det første drog Absalon forud med Sjællænderne og

biede i syv dage efter kongen ved Hedinso. Derpå hærg-

ede de i forening landskabet "Wittow, især egnen omkring

Arkon, samt Valung. Men da kongen- fandt det fordel-

agtigere at stride med Rygerne i enkelte partier end med

samlet hær, så skikkede han Absalon forud fra Por eller

Parez til Ziudar eller Zudar. Hele egnen her blev hærget

indtil Karenz eller Gartz. forend Valdemar kunde støde

til ham. Da de Danske fra Karenz vilde vende tilbage

med byttet til deres skibe, satte en flok Ryger efter dem

og lokkede dem ved forstilt flugt til et af vadsteder om-

givet sted, hvor det kom til en almindelig træfning. Ven-

derne lede et stort nederlag, men vadstederne forhindrede

de Danske fra at forfolge dem. Dette slag skal have

stået Kristi Himmelfartsdag. Kongen kom, just som hestene

bleve bragte ombord; Absalon forkj^ndte ham, at der var

intet mere at plyndre, hvorover kongen onskede ham til

lykke, at han med så få havde udrettet så meget. Ved

det andet tog om hosten agtede de Danske at ødelægge

sæden på markerne, for at berove indvånerne muligheden

af at opholde sig i de faste stæder. Arkon blev indsluttet.

Venderne gjorde udfald af byens eneste port, men de

Danske søgte forgæves at lokke dem længer ud på marken.

Da red en sjællandsk ridder, Niels, til porten, kastede sit

spyd ind ad den, dræbte én af fjenderne og kom uskadt

tilbage. Thorbern (Sunesen) vilde gore det samme, men

blev farhg såret af et stenkast; ligeså Buris. Imidlertid

bevirkede dog de Danskes tapperhed, at Arkonenserne ikke

vovede sig ud. Flåden sejlede derpå til halvøen Jasmond.

Absalon var stedse foran, når hæren gik frem, men beskyt-

More magazines by this user
Similar magazines