Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

66-GT

LiNUKH VALDEMAR I. (Xi KMU VI. 169

tede med det udvalgte unge mandskab dens tilbagetog,

hvorimod kongen bestandig blev hos hovedhæren. Denne

gang sendte Absalon sit rytteri ud til forskellige sider og

beholdt kun nogle få hos sig selv. Uvæntet fik han efter-

retning, at en del af hans folk vare indsluttede af fjenden,

og uden at bie, til det adspredte rytteri igen kunde sam-

les, ilede han dem til hjælp med oprejst banner, thi han

troede at udrette mere ved hurtighed end ved mængde.

Såsnart de indsluttede Sjællændere så ham komme, be-

gyndte de på ny at anfalde fjenden, for at vise, at de

kunde frelse sig selv. En kæk ridder, Eskild, satte tilfods

efter en Vende, der ubevæbnet flyede over et morads, nåede

ham og afhugg hans hoved. Venden var sunken i, men

den danske mands fødder vare ved Guds beskermelse ganske

torre. Denne begivenhed fremstilles som et under. Da

Venderne vare adsplittede, satte Absalon ild på lands-

byerne og hærgede landet lige indtil forbjærget Gor.

Rygerne måtte da atter falde tilfoje og bede om fred; de

betalte en sum penge, stillede gisler og sluttede forlig med

kongen ved øen Strela^.

y. Kong Valdemar havde allerede forhen ladet sin

son Kristoffer deltage i disse toge. Nu gav han ham i

foråret 1 1 GG -) anførselen på et sådant, dog således, at han

bestandig skulde følge xlbsalons råd. Erik Lams son Mag-

nus fulgte med. Tropperne bestode af Skåninger, Sjæl-

lændere og Fynboer. Toget gjaldt Circipanerne. Flåden

sejlede til Svolder, hvorpå de Danske gik i land og hærg-

ede indtil Tribusees. Prins Kristotter rvkkede med sine

') Saxo, s. 310-312. Kiiytl. kap. 120. 121. Aunal. Esrom,

hos Langebek, 1 t. s. 241. Suhm, 7 d. s. 200-205. — "-j efter

Suhoi 1167.

More magazines by this user
Similar magazines