Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

170 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

67-68

tropper frem imellem Absalons og Magnuses, for at den

unge fyrste så meget desto bedre kunde beskyttes. Mange

af de da hærgede landsbyer lå øde mange år efter, da

Saxe nedskrev sin fortælling derom. Da hæren igen vendte

tilbage, og Absalon, som sædvanlig, dækkede tilbagetoget,

tik han at \'ide, at Renden forfulgte dem. Strax gik han

med fyrretyve ryttere imod dem, thi den strænge kulde

forbod at kalde de andre tilbage. Han forjog Qenden,

drog så langsomt frem til floden (Trebel eller en af dens

små bifloder), lod slå bro over den og brod ikke denne

af efter sig, for at det ikke skulde lade, som om ham

frygtede for Rendens forfolgelse. Da han kom til strand-

bræddens fandt han, at flåden havde lagt sig i en anden

havn. Det var da en så stræng kulde, at man måtte

grave huller i jorden og sætte hestene ned deri, at de

ikke skulde fryse ihjel; ved at grave disse huller, fandt

man en stor mængde snoge , der vare stive og dode

af kulde.

Om sommeren, da Wolgasterne atter havde brudt

forliget, beredte kongen sig til et nyt tog imod Leutitierne,

Han var allerede på vejen, da han fik efterretning om

prins Burises forræderi. Han sejlede derfor hurtig til

Ostrosna, overrumplede denne egn og sejlede så ufortøvet

med flåden til Vordingborg. Imedens kongen nu var be-

skæftiget med Burises forher og afstraffelse, tog Bugislav

af Pommern sin tilflugt til hertug Henrik og lovede ham

huldskab og troskab; hertugen tog ham i sin beskyttelse,

uden at agte forbundet med de Danske. I denne anled-

ning holdt kong Valdemar og hertugen et mode i Krempe

i Stormarn (1167), som endte med deres forbunds ophæv-

else; og kongen, der havde et tog fore til Norge, måtte

More magazines by this user
Similar magazines