Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

172 DK DANSKES TOGE TIL VENDEN

69-70

forestillede indbyggerne, at kærlighed til det vendiske folk

og mindet om deres gamle venskab havde bevæget ham

til at drage did, for at vække dem af deres slummer: det

var et trykkende åg, de havde påtaget sig, ved at under-

kaste sig et folk, der ikke tragtede efter andet, end deres

lands erobring ; så var Saxernes skik : derfor havde de skilt

Niklot ved Uvet, Prisklav ved hans fædreland, og befæstet

Eatzeborg, Ilow og Swerin med volde og grave. De Danske

derimod attråede kun fred; ved at indgå venskab med dem

kunde Venderne uddrive Saxerne, befæste sit lands frihed

og forege dets hæder. Venderne lode sig heraf bevæge;

de anfaldt Saxernes fæstninger, erobrede Ilow, men belejr-

ede forgæves de andre. Ikke desmindre forårsagede alle-

rede denne fremgang kong Valdemar så stor glæde, at

han ikke noksom kunde rose Gotskalk for Absalon. Her-

tug Henrik, der var omgiven af jQender, og på ny indså,

hvor lidet han vilde være i stand til at udrette uden de

Danske, begyndte atter underhandhnger med Valdemar;

han foreslog på ny den danske prins Knuds forlovelse med

en af hans dotre, og efterat forlovelsen var bekræftet, for-

enede kongen og hertugen sig om et tog til Venden. Hen-

rik drog mod Demmin, Valdemar mod Wolgast. Den del

af Usedom, der var bleven opbygget efter den forrige øde-

læggelse, lagdes atter i aske, og den omUggende egn

hærgedes. Venderne gave penge og gisler ^).

10. Såre langsom var de Danskes fremgang i Ven-

den: men Kygerne havde atter brudt det indgåede forlig,

og tiden var endehg kommen til deres undertvingelse.

Valdemar udbod ledino-; de sendte foraæves en af deres

') Saxo, s. 316-317. Suhm, 7 d. s. 236-239

More magazines by this user
Similar magazines