Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

70-71

L.NDF.R VALDEMAR 1. OG K.NLD VI. 1 i6

mest veltalende mænd til kongen, for at afvende faren.

I foråret 116S/) landede kong Valdemar med en stor hær

og flåde ved Kygen. Han blev understattet af fyrsterne i

Pommern og Leutitien, Kasimir og Bugislav, samt efter

hertug Henriks befaling af Obotriternes fyrste Pribislav.

Kongen anfaldt efterhånden flere dele af Rygen og fandt

lejlighed nok til at gore bytte, men liden til afgorende

kamp. Han vendte sig derfor til fæstningen Arkon; på

dens fald beroede oens erobring; Svantevits ødelæggelse

måtte bane vejen for kristendommen, og kun dennes ind-

førelse kunde standse sørøveriet. I den ved byen liggende

egeskov fældte krigerne med megen besværlighed træer, for

at bygge krigsmaskiner; men kongen satte mere lid til

den hellige Vit, hvis navn Rygerne efter hans formening

havde misbrugt i deres guds navn. Imidlertid sendte han

dog en del af hæren til sundet imellem Wittow og det

egentlige Rygen, for at forhindre Ryboerne fra at komme

Arkon til undsætning, indsluttede byen med den øvrige

hær og lod krigsmaskinerne rette imod volden. Han lod

tillige Absalon afstikke en lejr rundt om byen, så at

enderne på begge sider berørte havet. Arkonenserne

dyngede til forsvar jord og torv op i den eneste port og

satte så megen lid til denne portens spærring, vel også

til Svantevits bistand, at de fandt det ufornødent at lægge

nogen besætning i det over porten værende trætårn. Dette

blev anledning til byens undergang. Det var en stærk,

*) efter Suhin 1169; men Helmold henfører toget til 1168 og

stemmer heri overens med bestemmelsen af Rygens erobring bag

den sjællandske kirkeret. Den pavebulle, ved hvilken Rjgen blev

henlagt under Roskilde bispestol, mangler år og kan derfor næppe i

denne henseende afeore noget.

More magazines by this user
Similar magazines