Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

72-73

UNDER VALDEMAR I. OG KNLD VI. 175

mel, der var opstået, gik ud for at se, hvad der var på

færde, så med forundring det hele påfund og spurgte Ab-

salon til råds. Denne gik med hjælm og skjold hen at

mndersøge sammenhængen og opmuntrede krigerne at blive

Ted. Ilden havde nu angrebet tårnets gulv, gik op ad

pillerne, ja antændte endog de udstukne bannere. Såsnart

longen fik dette at vide af Absalon, lod han hele hæren

rykke frem rundt om voldene, og der begyndte en for-

tvivlet kamp, da Arkonenserne heller vilde lade sig for-

tære af luerne end give sig fangne: men i længden kunde

de ikke modstå den dobbelte fjende. En af dem råbte til

Absalon, for at begynde en underhandling, men denne

svarede, at han intet vilde hore, sålænge de forsøgte at dæmpe

ilden; han forestillede desuden kongen, at når man til-

stedte Venderne en stilstand, på vilkår, at de skulde lade

Uden vedbhve sålænge, vilde denne af sig selv gribe videre

om sig og derved betydelig lette de Danske sejeren. Un-

derhandlingen blev da fortsat. Kongen fordrede, at ind-

Tånerne skulde overgive ham Svantevits billede og tempel-

skatten, loslade de kristne fanger uden erstatning, antage

den kristne læres skikke og overlade deres hellige marker

og agre til kristne præsters underholdning: de skulde ende-

lig efter kongens opbud drage på hærtoge med de Danske,

årlig betale fyrretyve sølvpenge af hvert spænd øxne iex

singulis boiwi jugis) , samt stille fyrretyve mænd til gisler.

Disse forslag vare hårde; men de forekom dog selve den

danske almue utålelige. Thi hæren, som ingen sold fik.

som selv måtte skaffe sig levnedsmidler og ingen vinding

havde af toget uden det erhværvede bytte, tørstede efter

Rendens blod, men endnu mere efter det bytte, som her

kunde tages med storm, og blev næsten ganske oprørsk.

More magazines by this user
Similar magazines