Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

76-77

L.NDtR VALDK.MAH 1 OG K.MD VI. 179

pevis ned for dem, stode ikke op, forend de vare komne

forbi, og fulgte så efter. Byens tre templer havde hver

sin gud. I skægget på Rugivits hoje billede havde sval-

erne bygget reder, og de Danske bemærkede under latter,

hvorledes fuglenes hvide skarn havde tilredt hans bryst

Til indbyggernes store forfærdelse gave Absalons hofmænd

sig i færd med at hugge los på billedet med «xer, så det

med stort bulder styrtede til jorden; og nu gave indbyg-

gerne sig selv til at forhåne, hvail der for havde været

genstand for deres ivrige tilbedelse. På lignende måde

nedhuggedes billederne af Porovit og Porenut (Pronevit?).

Absalon befalede indvånerne at opbrænde billederne, men

de bade ham at skåne deres by; da husene vare af træ,

så vilde ett huses tilfældige antændelse fore hele byens

undergang med sig. Han lod da billederne slæbe ud af

byen, og, for at vise,- hvor foragtelige de vare, stillede

biskop Svend sig selv ovenpå dem. Samme dag indviede

Absalon tre pladser til kirker, og omtrent fusende Vender

bleve døbte. Ud på natten vendte Absalon med Jarmer

tilbage til flåden og begav sig endelig til hvile, hvortil

han hojlig trængte, da han i tre nætter og dage ikke

havde lukket sine ojne. Efterat have modtaget gisler

og, som det synes, indsat Jarmer til fyrste over Rygen,

vendte den danske konge med et stort bytte af kostbar-

heder og våben tilbage. De præster, der i den første

skynding vare beskikkede på Eygen, bleve siden af Ab-

salon kaldte tilbage, og ny indviede i deres sted, samt

forsynede med levnedsmidler og indkomster, at de ikke

skulde falde Rygerne til byrde. Efterhånden opbyggedes

elleve kirker på Ben ; og endnu i dette eller det felg-

12*

More magazines by this user
Similar magazines