Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

182 DE DANSKES TOGE TIL VE.NDEN

79-80

stod en stor rådvildhed, hvorledes man nemlig igen skulde

komme ud i Østersøen (poniut)-, thi der gaves vel tre

udlob fra Pommeranernes sø eller det store hav: Peene-

mundingen, Swinemundingen, som de vare komne ind ad,

og udlobet ved Kamin; men vejen ad de to første vilde

være for lang, og udfarten ved Kamin var ubekendt. En

mand, ved navn Gere, som var bekendt der i egnen, for-

sikrede, at dette udlob var så grundt og så fuldt af

skjulte dybder, at man ikke kunde komme derigennem

uden ved hojvande, Absalon blev da med tre skibe sendt

hen at undersoge dette farvand, men han fandt strommen

så stærk, at han ikke ret kunde komme til at udforske

dybden, og hvor dette nogenlunde lod sig gore, var grunden

for lav. Isteden for at oppebie hans tilbagekomst, satte

flåden sig imidlertid kort efter i bevægelse, og adskillige

skibe vare, da de ikke kendte farvandet, nær ved at sætte

til. De bagerste skibe, som anførtes af prins Kristoffer,

bleve derhos angrebne af Venderne, som han dog lykkelig

drev tilbage. Kongen, der formodentlig opgav for det

første at finde vej ud af Diwenow, befalede samme dag

på ny at gore landgang på landskabet Julin; Absalon blev

ved midnat sendt ud, for at udforske de hertil bekvem-

meste steder, og betegnede vejen for flåden, dels ved at

nedramme pæle, dels ved at slå knuder på rørene ved

strandbrædden. Xæste dag strejfede han vide om med

Erik Lams son Magnus, der endog vovede sig så langt

bort, at han blev omringet af fjenden. Absalon ilede ham

til undsætning, skont han alierede af kongen, der hærgede

landsbyerne, havde fået befaling at vende tilbage; han

frelste Magnus og lod, for at forsone den måske fortornede

konge, en stor del bytte af kvæg og fanger ved sin tilbage-

More magazines by this user
Similar magazines