Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

186 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

blev mllost for hundrede mark solv. Den danske flåde

roede nu uhindret videre; thi Vendernes frygt var så stor,

at de ikke engang, som ellers, vovede at anfalde de bag-

erste skibe: Peder Toddes skib var blevet beskadiget på

nogle pæle og blev alene tilbage, men Venderne så rolig

på, at han istandsatte det og derpå fulgte efter den ovrige

flåde. De Danske vendte ad Swine tilbage til Danmark.

På tilbagevejen skal Absalon på vejen til Oresund syv

dage for alle helgens dag have ligget med sex skibe ved

Hylleminde^); med tre af skibene lå han selv ved mindet

eller udlobet, medens de andre tre lå længer inde ved

landet. Her blev han, medens han holdt ottesang, an-

greben af ni store vendiske skibe, men drev dem på flugt

og erobrede ett af dem.

Dettj tog har stedse været anført som ett af de mest

glimrende punkter i Absalons ]i\. Kort for samme beret-

tes en anden begivenhed, der viser, hvorfor hans broder

Esbern erholdt tilnavnet den snare og passende kan saui-

menhgues med den nyere tids Tordenskjold. Da Esbern

efter en underhandling med Erling Skakke vendte tilbage

fra Norge, bestod han en strid med vendiske sorovere.

På hjemvejen fik han nemlig ved Odsherred af nogle danske

udliggere at vide, at kongen allerede var sejlet til Pom-

mern, og at henved fyrretyve skibe havde lagt sig ind

under Sejerø (Syra); men om det var handelsskibe eller

vikingesnækker, \-idste de ikke. Esbern søgte da at sejle

dem forbi om natten, uden at de skulde se ham, bekym-

rede sig ikke om stjærneskin, men vilde soge langt ud på

Låland.

*) efter hvad der for er bemærket, på den sydlige side af

83

More magazines by this user
Similar magazines