Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

83-84

UNDER VALDEMAR I OG KNUD VI. 157

havet: men i det samme gav månen sig til at skinne,

hvorved hans hdde sejl faldt Venderne i ojnene, og de

holdt strax ud imod ham. Esbern lod da sine folk gribe

til våben, opstillede de bedst bepansrede på passende steder

og begav sig med de andre til forstavnen og begge skibs-

bord, for at skyde på ilenden. Han befalede dem at styre

lige ind på Renden, og når de vare komne midt ind i

den fjendtlige flåde, at trække sig tilbage til bagstavnen,

for ligeledes derfra at sende Qenden et lag af pile: alt

dette uden at tale et ord, for at hans befalinger så meget

desto bedre kunde hores. Hvis han faldt, skulde de ad-

lyde hans medfelger Tove, og faldt denne, endnu en mand,

Esker; inden de alle tre faldt, mente han. vilde striden

nok være afgjort. I det Esbern nu, for at berede sig til

striden, vilde ifore sig sit panser, spurgte styrmanden ham.

hvorledes han, der måtte bruge begge hænder ved roret,

skulde forsvare sig, hvorpå Esbern strax overlod ham sin

egen brynje, og satte derved tillige mod i sine folk, i det

han selv stred uden harnisk. De fulgte noje hans befal-

inger, banede sig vej ind i den Qendtlige flåde, sendte den

en regn af pile og spyd og drev den tre gange tilbage.

Venderne, som beundrede deres tapperhed, spurgte, hvem

det var, de strede imod, men Esbern svarede, at det nyt-

tede dem kun lidet at vide navn på dem, som de ikke

kunde overvinde. En dansk mand af huj slægt, som var

tagen til fange af Venderne, kendte Esberns stemme og

sagde til Venderne, at ham kunde de ikke fange. Dette

gjorde Venderne endnu ivrigere: de lagde med alle for-

stavnene mod siderne af hans skib ; mange faldt vel, uden

at nogen Sjællænder kom til skade, men i længden vilde

denne kamp dog være altfor ulige. Nogle spurgte da Es-

More magazines by this user
Similar magazines