Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

UNDER VALDEMAR I OG KNUD VI. 159

endog i land strax ved Bramnesiernes flåde, uden at ane

den farlige nærhed. Herved bleve en del af de danske

skibe erobrede eller borede i sænk. Indbyggerne i Olden-

borg havde forladt byen og vare flygtede til kirken, der lå

udenfor den, hvor de Danske formedelst stedets helligheds

skyld ikke vilde angribe dem. Imidlertid havde Hurne og

Markrad, som grev Adolf den anden af Holsten havde

beskikket til formyndere for sin unge son, samlet en stor

hær af Saxer og Vender, og talte med hån om de Danske,

der havde lagt sig til hvile på jorden. Eskild beklagede

sig just, at han nu formedelst sin hoje alder var så

skrobelig, at han uden hjælp ikke kunde stige til hest,

men da ilenden i det samme viste sig, svang han sig med

ungdomsmod på hesten. En trop Danske, der havde vovet

sig for vidt frem over en å, der udvidede sig til et kær

(Dannau og Dannauersee), turde hverken indlade sig i kamp

med overmagten, vilde heller ikke fly og blev da stående

i håb om undsætning fra den anden side af åen, der kun

havde ett vadsted. Mærkedrageren dvælede med at sætte

over, men Absalon red foran, viste de andre vejen, og en

bakke skjulte dem heldigns for Renden. Næppe så hin

lille trop, at de fik undsætning, for de faldt rask ind på

ilenden, og hermed begyndte slaget. Venderne måtte vige,

og de Danske, tilfredse med sejeren, stodte dem tilsidst

under forfølgelsen kun med deres spydskafter ned af hest-

ene, da de vilde skåne dem, fordi de vare deres med-

kristne. Efter vunden sejer sejlede de Danske tilbage med

mange fanger, heste og andet bytte. Frygt for Ugnende

nederlag, den af de Danske viste mildhed og Absalons

berommehge navn, bevægede grev Guncelin og Henrik

More magazines by this user
Similar magazines