Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

192 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

88-89

sldb. der sejlede igennem sundet. Han forlod strax badet,

samlede sine rorkarle og satte efter skibet; det var et

\-ikingskib. Hans staller Kiels falgte efter ham på et

andet skib; de gjorde jagt på vikingen, men han søgte ved

allehånde snilde vendinger at undgå. Pilene floj viking-

erne om orerne, gennemborede deres hænder og fæstede

sig i deres rygge, men de bleve ved at ro, for at undfly.

Desuagtet bleve de indhentede, mange sprang over bord

og druknede, de fleste bleve fældede. Derpå bleve deres

hoveder afhuggede og, til skræk for andre sørøvere, satte

på stager omkiing Axels borg. Kun høvedsmandens liv

blev skånet. Ved denne tid stodte også Esbern Snare og

Yetheman, der jævnlig lå ude og krydsede frem og tilbage

på havet, på syv vikingesnækker, medens de selv kun

havde fire. Den dristige viking ilirok sprang alene ind på

Yethemans skib, og dér begyndte en kamp imellem dem,

til hvilken Esbern var rolig tilskuer, at det ikke skulde

lade, som om han vilde stå flere bi imod en eneste mand,

hvorimod han vendte sig mod en anden \-iking, Strunike,

og tog ham til fange. At fordrive Mirok var dog ikke

muligt, for et andet skib kom Vetheman til hjælp; da blev

han fangen, men fik formedelst sin tapperhed lov til at

udlese sig.

Ved Rygens undertvingelse, ved de Danskes årvågen-

hed hjemme, ved deres og Saxernes forenede magt til

lands og vands, tilvejebi-agtes efterhånden en fredelig sam-

færdsel imellem Danmark og de vestlige vendiske lande.

Efter forliget med Henrik Løve frededes de saxisk-vendiske

lande, og de Danske, endog kvinder og bom, kunde uden

frygt for rxiversk overfald vandre fra det ene land til det

andet. Pribislav forholdt sig rolig og gav sig til at

More magazines by this user
Similar magazines