Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

91-92

UNDER VALDEMAR 1. OC KNUD VI. 195

bemægtigede sig dem næsten alle, så at Absalon, for ikke

at misbruge Eygernes gæstmildhed, derefter kun modtog

penge. På hjemvejen fra Eygen lod han den jyske flåde

drage sin vej: men da han herte, at den ved den sydlige

kyst af Fyn var truffen på sørøverskibe og havde flygtet for

dem, besluttede han at opsøge dem, gennemsøgte havne.

øer og bugter, hvor de plejede at have deres tilhold, og

traf på øernes skyggefulde odder og i havets skjulte viger

mærker nok på deres tilværelse, vrag af erobrede skibe og

levninger af andet bytte. Han delte derfor sin flåde, for

at opsøge sørøverne. Da han forud for de andre sejlede

hen mod Masnet, så han en mand på kysten, der idelig

viftede med sin hat og gjorde tegn, som om han vilde

tale med ham. Det var en af hans spejdere, som han

havde lovet årlig at betale tolv mark sølv, imod at han

skulde give ham underretning, når fire eller flere vikinge-

snækker styrede imod Danmark. Absalon gik på en båd.

sejlede hen til ham og bebrejdede ham, at han ikke i tide

havde bragt efterretning om den vendiske flådes udløb;

men spejderen undskyldte sig med, at denne var leben ud

forend deres overenskomst var sluttet og tilføjede, at Ab-

salon allerede nu endte toget, da det først skulde begynde:

der var nemlig sejlet en stor vendisk flåde ud imod Dan-

mark, mod hvilket sted vidste han ikke, men vilde Absa-

lon om sex dage træfte ham på Mons klint, da vilde han

give ham efterretning derom. Spejderen, der frygtede for

at blive kendt, var allerede ude af sigte, forend Absalons

øvrige skibe kom til, så at denne nu kunde meddele sine

landsmænd en tidende, hvis kilde ingen var i stand til at

begribe. Ved meddelelsen af samme forelagde Absalon til-

lige de øvrige høvdinger det spørgsmål, om det nu var

1.3*

More magazines by this user
Similar magazines