Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

196 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

92-93

bedst at forstærke flåden, eller at opstille rytteriet på

kysten, eller at lade indvånerne trække sig tilbage fra de

mest udsatte strækninger ved stranden til de befæstede

stæder. Høvdingerne fandt det tjenligst at forøge flåden,

siden man dog ikke vidste, hvor Qenden vilde gore anfald;

de gik derfor hen hver til sin havn, for at samle flere skibe

og at lade folkene forsyne sig med levnedsmidler. Absalon

selv drog i forretninger til Koskilde. Da han vendte til-

bage derfra, var frosten bleven så stærk, at vandene lagde

til; Sjællænderne, der forte levnedsmidler ned til skibene,

kunde ikke komme frem, da hjulene frøs fast på vognene;

de måtte føre læssene på heste, og selv med stor besvær-

lighed gå tilfods. Absalon red forbi dem og beklagede

deres liød, men de svarede, at det var dog bedre, end at

sidde fastbundne ved de vendiske \ikingesnækkers årer.

På Mon traf Absalon sin spejder og erfarede nu, at den

vendiske flåde lå ved Svolder (portus Svaldensis), at den

vilde angribe Møn, sætte sit rytteri i land på dets sondre,

fodfolket på dets nordre side, og med flåden lægge ind i

sundet ved Keldby. Han besluttede da at sejle ind under

halvøen Koster (Cozta) og dér lægge sig i baghold, da der

intet bekvemmere sted kunde gives til at overrumple den

Qendtlige flåde, når den sejlede til Keldbysund. Men

Venderne kom ikke ; han sejlede derfor til Falster og udtog

tvende skibe af flåden, lod det ene bemande med Sjæl-

lændere, det andet med Falstringer, og befalede dem at

spejde efter fjenden; hvis de skulde falde i Vendernes

hænder, lovede han, at hele flåden skulde befri dem.

Hertil svarede befalingsmanden på det sjællandske skib, at

han håbede, det skulde ikko gdres fornødent at befri dem,

thi de vilde ikke lade sig tage. Absalon vendte derpå

More magazines by this user
Similar magazines