Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

198 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

94-95

by, men også ved nedrammede pæle og nedsænkning af

store stene tilsluttet Peenemundingen, så gik kong Valde-

mar op ad Swine, satte ild på Julin, hvis indbyggere vare

flygtede, og hærgede egnen omkring denne by og Kamin.

Derpå hjemsøgte han Osna. Her forsogte de Danske at

gennemgrave et udbb, der var tilstoppet med sand; men

kongen fandt foretagendet for vanskeligt i forhold til nyt-

ten og vendte atter hjem , efter at have belejret Osna.

Xæste forår rustede han sig til et nyt tog, men Venderne

sendte en viss Prislav til Danmark, der mæglede fred på

to år. Således henrandt nu nogle år uden toge til

Venden *).

14, Imidlertid benyttede Venderne freden til at an-

lægge to borge ved Flatsminne eller Swine, så at de

Danske, da Peenemundingen allerede var spærret, og er-

faringen havde lært dem, at indløbet ved Kamin ikke

kunde befares af deres skibe, ligesom udelukkedes fra de

pommerske lande. Desuden overfaldt Venderne nogle af

kong Valdemars sendebud, og borttoge et skib, der blev

sendt ham med foræringer. Han fordrede det tilbage, men

fik et hånhgt svar. Han forenede sig derfor atter med

hertug Henrik om et fælles indfald til lands og vands og

krævede hjælp af Rygerne. Fra den ene side gik Henrik

til Demmin, medens de Danske (1177) lob ind ad Swine

og afbrændte Julin, der efter den tid aldrig kom til sin

forrige herlighed, gik derpå op ad Peene og indtog Gutzkow.

Der gjordes så meget kvæg til bytte, at de Danske måtte

lade det bevogte af særegne hyrder; og hele egnen her

omkring blev hærget, så at svalerne, der ikke mere fandt

*) Saxo, s. 346-347. Suhm, 7 d. s. 421-422. 431.

More magazines by this user
Similar magazines