Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

200 DE DANSKES TOGE TIL VENDEiN

96-97

faldet var uformodentligt og heldigt. Egnen omkring Wol-

gast blev hærget, og derfra gik flåden op ad Peene til

Osna. Fodfolket sov om dagen, roede om natten, men

rytteriet omvendt, så at de Danske vare i idelig bevægelse,

og Venderne, der intet ojeblik vidste sig sikre for deres

anfald, kom i den storste forvirring. Endelig begave Bug-

islav og Kasimir sig til Knud og Absalon, for at handle

om fred. De lode i begyndelsen, som om de ikke brede

sig synderlig om de Danskes x)delæggelser; de agtede nem-

lig, sagde de, at drage sig tilbage og at opdyrke de store

erkener i Bagpommern. Heraf lo Kiels fra Falster, en

frænde af Absalon, og sagde, at de sorgede kun slet for

deres lande; den ene del overlode de til de Danske, den

anden vilde Polakkerne bemægtige sig, og således \i\åe de

snart ikke have noget blivende sted. Da denne list ikke

virkede, gjorde endelig de pommerske fyrster alvorligere til-

bud; de lovede at loslade de sendebud, de for havde be-

mægtiget sig, at give kongen 2000 mark til erstatning,

Knud og Absalon hver 100. Absalon samlede høvdingerne

og forestillede dem, at tilbudet var fordelagtigt, men krig-

ens fortsættelse måske endnu mere, da Venderne vare

aldeles afmægtige; dog foretrak hovdingerne freden. Derpå

blev Esbern Snare sendt forud til kongen, der var på jagt

på Mon, for at underrette ham om det heldige udfald af

dette tog, der kun havde varet i ni dage. Også kongen

foretrak freden og modtog med overordentlig glæde den

tilbagevendende flåde*).

Kong V'^aldemar havde vundet betvdelige fordele. Kveen

») Saxo, s. 361-362. Knytl. kap. 126. Suhm, 7 d. s. 548-555.

Estrups Absalon, s. 116.

More magazines by this user
Similar magazines