Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

101

UNDER VALDEMAR I. OG KM D VI. 205

nem kær, moser og skove, men mangfoldige omkom af

hunger og tarst. Imedens de andre Danske gjorde et

umådeligt bytte, satte Absalon og Jarmer efter den for-

nemste vendiske adel, der flygtede på fem og tredive skibe;

Absalon forfulgte dem med syv. De lode endnu engang

vende, for at sætte sig til modværge; men da Absalon

roede frem imod dem, tabte de atter modet, kastede heste

og våben overbord, for at gore skibene lettere, undkom

endelig og tyede ind i Peenetloden. Disse vare de eneste

skibe, der frelstes af den store vendiske flåde. Absalon

vendte tilbage, men vilde ingen del tage i byttet, thi han

tænkte som Skjold, at byttet tilhører krigerne, anføreren

æren. Derimod lod han atten skibe fra Skåne, der først

ankom dagen efter den vundne sejer, deltage i byttet, som

belonning for deres iver. Fynboen Tage sendte han med

Bugisla\'s erobrede tælt til kong Knud, hvem han rådte, for

at Venderne ikke skulde samle ny kræfter, at foretage

endnu et tog for høsten. Denne sejer tilintetgjorde for

bestandig Bugislavs magt og kejserens håb; ja dens ry ud-

bredte sig til Constantinopel, hvilket Absalon siden er-

farede af nogle af hans krigere, der havde tjent blandt

Væringerne.

Kongen lod Jyderne sammenkalde til Viborg ting, lod

Tage her fortælle sejersbudskabet og fandt alle villige til

at udruste flåden. Om sommeren sejlede han ud, forenede

sig med Rygerne og besluttede at anfalde Wolgast. Ind-

løbet til Peene var spærret, store stene nedsænkede i floden,

og et kastel anlagt på hver side, hvorfra Venderne kunde

kaste store stene mod de Danske. Absalon måtte atter

med megen anstrængelse bane vej for flåden, der lagde sig

så nær bven som muligt, for at indslutte den. "Wolgast-

More magazines by this user