Samlede afhandlinger - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Samlede afhandlinger - Scholars Portal

206 DE DANSKES TOGE TIL VENDEN

101-102

erne skøde med "pile og udkastede store stene af deres

krigsmaskiner; én af dem blev opmærksom på Absalons

skjoldmærke, og nu rettedes alle skudene mod ham ; da én

af de Danske advarede ham, svarede han spegende, at

Venderne viste ham megen opmærksomhed. Da belejringen

ej havde fremgang, fandt Esbern Snare på at fylde et stort

skib med brændbare sager og lod det ved vindens hjælp

drive imod byen; men branderen blev hængende ved en

pæl og brændte op uden at tilfoje fjenden skade. Bugis-

lav, der indså, at de Danskes fremgang især beroede på

Absalons liv, skal under denne belejring have søgt at for-

raske ham. Han foreslog et møde for at mægle fred, be-

gav sig med sit rytteri til det bestemte sted og indbød

Absalon, der kun var kommen med to skibe, til at gå i

land; men Absalon blev advaret af en mand ved navn Er-

ling, norsk af æt, som i en drom vilde have fået varsel

om den Absalon truende fare. Denne svarede derfor Bug-

islav, at den storre burde ikke gæste den ringere, en

biskop var mere end en hertug, og indbød ham til sit

skib. Men Bugislav undslog sig og red tilbage, uden at

have opnået sin hensigt. Den ved dette møde forårsagede

stilstand havde han imidlertid benyttet til at forsyne byen

med levnedsmidler, dens erobring kunde da så meget

mindre håbes; de Danske besluttede derfor at hærge egnen.

De trak sig tilbage under Vendernes anfald og stak ild på

deres lejr, som Venderne søgte at plyndre. Egnen omkring

byen blev hærget. Derpå drog kongen selv til Osna, hvis

indbyggere stak ild på deres egne forstæder, medens Ab-

salon drog til Julin, hærgede egnen der omkring og over-

drog sin broder at ødelægge kastellerne ved Swine. Esbern

More magazines by this user
Similar magazines